05.03.2012
İtec projesine Mürüvvet Hanım İlköğretim Okulu olarak birçok öğrenci ve öğretmen büyük bir mutlulukla katıldık. İlk olarak sınıfımızda Team Up ile sınıf oluşturduk. Öğrenciler AB ülkeleri ile ortaklaşa çalışmalara daha önce e-twinning projeleri ile alışkın olduklarından büyük bir istek ve özgüvenle işe koyuldular. İsim listesini girerek sınıfı oluşturduktan sonrasını gözetimim ile öğrencilerin yapmasını sağladım. Önce fotograflarını kendileri seçtiler. Çalışacağımız dersi, çoğunluğun isteği üzerine Sosyal Bilgiler olarak belirledik. Öğrencilere hangi konularda araştırma yapmak isteyeceklerini (şu an ve gelecek ünite konularına paralel) düşünmeleri ev ödevi olarak verildi. Kendilerini, tüm dünyaya açılan bir pencedeki sınıfta görmek , onları oldukça heyecanlandırdı.

08.03.2012
Öğrenciler, çalışmak istedikleri konuları söylediler. topic kısmına bu konu başlıkları yazıldı. Her öğrenci 3oy kullanarak en çok hangi konuyu tercih ettiklerini gösterdiler. en çok istenilen 9konu ekranda tutularak kalan 11 konu silinerek iptal edildi. Öğrenciler 5er kişilik heterojen gruplar oluşturuldu. Bu yapılırken her grupta en az birinin evde bilgisayarı bulunması gözönüne alındı. Okul saatleri dışında da çalışabilmeleri için yakın sokaklarda oturanların bir grupta toplanmasına çalışıldı. Gruplara bu konuları aralarında paylaşmaları söylendi. her grup bir konuyu araştırmak üzere aldı. Gruplar en iyi işbirliği içinde çalışmanın yollarını tartışmak üzere 10dakıka serbest zaman tanındı. aldıkları konuda internetten araştırma yapmaları istendi. Öğrencilerde işbirliği, dayanışma ve ekip çalışması hevesinin arttığı gözlemlendi. Öğrencilere internette araşırma yapmanın basit yönleri projeksiyon ile yansıtılarak gösterildi.

12.03.2012
Her grup sıra ile çıkarak internette yaptıkları araştırmalardan konuları hakkında neler öğrendiklerini paylaştılar. Bu arada konuları hakkında internetten buldukları kısa videolar izlendi, fotograflara bakıldı. Birlikte çalışmaktan çok büyük mutluluk duydukları gözlemlendi. Öğrenciler birbirlerine daha da yakınlaşmış, güven duyguları artmış ve çalışma, araştırma arzusu ile dolmuşlardı. Ödevlerini ekseri yapmayan öğrencimin dahi eksilsiz çalıştığını gözlemledim. Bir dahaki derse topladıkları bilgileri gruplamak üzere karton, makas, yapıştırıcı ve konu ile ilgili topladıkları ürünleri getirmeleri ödev olarak verildi.

15.03.2012
Öğrenciler gruplar halinde toplanarak, konuları hakkında topladıkları bilgileri grupladılar. Bunu yaparken de fotoğrafları çekildi. Kendilerinin yaptıkları işi daha bir önemli görmelerine destek oldu bu çekimler. Hazırlanan çalışmalar duvarda panoda sergilendi. Öğrencilere powerpoint sunumu hazırlanması öğretildi. tenefüs saatlerinde bilenlerin bilmeyen gruplara destek olarak kavratılması sağlandı. Bu araştırmaları bir ppt hazırlayarak sunmaları istendi.

19.03.2012
hazırlanan powerpointler izlendi. Öğrenciler tebrik edildi. Bilgisayar eğitimi bu yıl alamadıkları halde powerpoint çalışmalarını yapabildiler. bunun nedeni öncelikle benim ve okul Müdürümüz Sayın Selmin Yön başta olmak üzere tüm idareci ve öğretmen arkadaşların eğitimde yeniliklerin, başarıyı artıracağına inanmasıdır. Öğrencilerimiz bu çalışmaları yapabilsin diye okulumuzun bilişim teknolojileri bölümü, ders saatleri dışında da öğrencilerimize açık tutulmuştur. Powerpointlerde yapılacak düzeltmeler grupların tartışması, yorumları, eleştirileri ile yapılmıştır. Öğrenciler dijital araçları daha etkili kullanmaya başladılar. Derse olan motivasyonu sadece öğrencilerde değil öğretmen olarak ben de artırdı.


22.03.2012
flashhaberler hazırlandı. wikispace ve blog hakkında tanıtım yapıldı. Sınıfımıza ait olan wiki ve blog sayfaları gösterildi. Adreslerini not etmeleri ve evde girip üye olmaları istendi. Öğrencilere daha önce face ve twitter da işbiriliği oluşturmak için gerekli olan sayfalara üyelik daha önce yapılmıştı. Oradaki yazışmaları da tarafımdan her zaman takip edildi. prezi çalışmaları gösterildi.

23.03.2012
Mart ayı içinde yapılan sınav sonuçlarında, sınıfımızda genel başarının en yüksek olduğu dersin Sosyal Bilgiler olduğu dikkat çekiciydi. sınıfımızda bunun nedenlerini tartıştık. Öğrenciler çok eğlenerek ders yaptıklarını ve bu nedenle başarılı olduklarını düşündüklerini söylediler.

23.03.2012
Bugün flashmeetinge öğrencilerin hesap açması sağlandı. Flashmeeting yapılması için sınıfta iki laptop sağlanarak ve biri projeksiyonla yansıtılarak herkesin gözlemlemesi sağlandı. Tüm öğrenciler flashmeetinge nereden nasıl bağlanacaklarını ve nasıl röportaj yapacaklarını öğrendi ve bundasn çok mutlu oldular.

26.03.2012
Deneme flashmeetingin akşam saat 8de facebook üzerinden buluşularak sınıftaki öğrenciler ve öğretmen arasında yapılacağı kararlaştırıldı. Flashmeeting ile kiminle röportaj yapacakları belirlendi ve soracakları soruları ve kimin hangi soruyu soracağı gruplarca belirlendi. Ulaşmak istedikleri kişilerden randevu almaları sağlandı.

27.03.2012
Akşam evlerimizden yaptığımız flashmeeting denemesinde başarılı olanlar tebrik edildi. Sorun yaşayanların hangi sorunlarla karşılaştıkları görüşüldü ve çözüm önerileri düşünüldü.
04.2012
"Meslekler" konusunda çalışan grubumuz flashmeeting yapmayı başarmıştır. bir öğretmen ile yapılan flashmeetingte mesleğin çeşitli yönleri hakkında sorular sorulmuştur.

03.05.2012
geri dönüşümün önemi üzerinde çalışan ekibimiz, yağların doğaya ve canlılara verdiği zararları araştırmış ve bundan çok etkilenmiştir. Bu yağların dönüşümünün sağlandığını, düzenlemiş olduğumuz Ankara gezimizde Enerji Müzesinde öğrenmişlerdir. Bu nedenle okul müdürümüz ile irtibata geçerek kendisinden belediyeden yağ bidonları alması için istekte bulunmuş ve hazırlamış oldukları dilekçeleri sunmuşlardır. Okul müdürümüz Sayın Selmin Yön'ün göstermiş olduğu ilgi üzerine öğrencilerimiz büyük mutluluk duymuş, hem kendilerine olan güvenleri biraz daha artmış, hem okul müdürümüze ve okulumuza olan sevgi ve saygıları artmış hem de çalışma azimleri yükselmiştir. Görüşme video ile kayıt altına alınmış ve wikispace imizin video kısmına eklenmiştir.

15.05.2012
bugün yeni bir team up sınıfı oluşturduk. yeni konular belirledik. oylamayı evlerimizden yapacağız. en çok oyu alan konuları belirledikten sonra gruplarımızı oluşturacağız. sınıfımızda bu yüzden yeni bir heyecann başlamıştır.

18.05.2012
2. yazılı sonuçları incelenmiş ve zayıf alan kimsenin olmaması dikkat çekmiştir. Bu da projemizin dersimize kattığı başarıdan kaynaklandığını düşündürmektedir.

21.05.2012
öğrencilerin dilekçeleri üzerine okulumuza belediye tarafından yağ konteynerları gelmştir. Öğrenciler bu başarılarının ve yaptıkları çalışmaların ses getirmesi ile büyük bir mutluluk içinde birbirlerine sarılıp herkese duyurmak istemişlerdir.

22.05.2012
sınıflardan 5er öğrenci alınarak öğrencilerin İtec projesi kapsamında yaptıkları öğrenciler tarafından gösterilerek anlatılmıştır. bu yolla hem okuldaki proje dışındaki diğer sınıflara bu projenın tanıtımı sağlanmış hem de projede görev alan öğrencilerin kendine güveni artmıştır.